Φωτογραφιες

Δωμάτια

Δωμάτιο 1

Δωμάτιο 1

Δωμάτιο 2

Δωμάτιο 2

Δωμάτιο 3

Δωμάτιο 3

Δωμάτιο 4

Δωμάτιο 4

Δωμάτιο 5

Δωμάτιο 5

Δωμάτιο 6

Δωμάτιο 6

Δωμάτιο 7

Δωμάτιο 7

Δωμάτιο 8

Δωμάτιο 8

Δωμάτιο 9

Δωμάτιο 9

Μπαλκόνι

Μπαλκόνι 1

Μπαλκόνι 1

Μπαλκόνι 2

Μπαλκόνι 2

Μπαλκόνι 3

Μπαλκόνι 3

Ρεσεψιόν

Ρεσεψιόν - Υποδοχή

Ρεσεψιόν – Υποδοχή

Ρεσεψιόν

Ρεσεψιόν

Ρεσεψιόν - Υποδοχή

Ρεσεψιόν – Υποδοχή

Μπαρ-Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Πρωϊνό

Χώρος Πρωϊνού

Χώρος Πρωϊνού

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar